Ateneo PolSci Bloggers

Posts Tagged ‘simoun’

Sa Dapithapon, Nabubulok ang Pulang Watawat

In History, Political Theory, Politics on May 8, 2009 at 11:10 pm

Isang pahapyaw na pagtingin kung bakit lumaganap at lumalamlam ang Komunismo sa Pilipinas
ni Hansley Juliano

May kaliwa’t may kanan sa ating lipunan
Patuloy ang pagtutunggali, patuloy ang paglalaban;
Pumanig ka, pumanig ka, huwag nang ipagpaliban pa
Ang di makapagpasya ay maiiipit sa gitna…

– Joey Ayala, “Magkabilaan”

Una akong nagkaroon ng ideya sa nagaganap na pagbabaka sa political spectrum noong ako’y isa pa lamang mag-aaral sa Ikalawang Baitang na may pagkamapanuri, kung di man kalikutan, ng bawa’t batang kaedad ko. Noong minsang ako’y nabisita sa National Bookstore kasama ng aking mga magulang pagka’t kami’y mamimili ng gamit sa paaralan, tumakas ako sa kanila’t tumungo sa lalagyan ng mga aklat pangkasaysayan ng Pilipinas.

Nang pinulot ko ang isang dilaw na aklat na akda ni Abeleda, nabuklat ko ang bahagi tungkol sa pagpapahayag ni Marcos ng Batas Militar at ang mga Rebolusyong Komunista at ng Paghihiwalay. Napatingin ako sa isang talababa (footnote) ukol sa mga ginamit na salitang “makakaliwa” at “makakanan.” Sinasabing ang mga “makakaliwa” ay “mga taong nagtutulak sa pagsasagawa ng repormang panlipunan” habang ang mga “makakanan” ang siyang “pumipigil o umuusig sa pagsasagawa ng pagbabago sa lipunan.” Bagaman daw, ani Abeleda, na ang karamihan sa mga makakaliwa ay “Komunista,” hindi naman lahat ay kabilang sa huli. Idinagdag pa niya na ang mga mamamayan noong panahong iyon ay nahihikayat sumapi sa mga kilusang Komunista dahil “sa pag-asa para sa isang mas mabuting buhay.”

Read the rest of this entry »