Ateneo PolSci Bloggers

Posts Tagged ‘massacre’

AHAS GALING SA BAUL… NGA BA?

In Elections, History, Philippine Issues, Politics on December 5, 2009 at 2:15 am
(o kung papaano natin dapat tanawin ang balita ng deklarasyon ng pamahalaang Arroyo ng Batas Militar sa Maguindanao)
ni Hansley A. Juliano

Hindi nilikha ang sulating ito upang magbigay ng kasagutan, kundi upang ilatag ang mga tanong na dapat nating bantayan ang sagot.

Una, sinasabi sa ngayon ng GMA7 News na hindi raw totoo ang balitang ito batay sa pahayag ni Press Secretary Cerge Remonde, nguni’t marahil dapat pa rin nating isulat para alam natin kung paano ba talaga marapat tanawin ang paggamit sa Batas Militar sa ating panahon. Iminumungkahi kong kung tinatamad kayo magbasa, laktawan ang mga block quote.

Read the rest of this entry »

THE ASSEMBLY’S OFFICIAL STAND ON THE MAGUINDANAO MASSACRE (AND THE SITUATION OF MINDANAO, IN GENERAL)

In History, Philippine Issues, Politics on November 28, 2009 at 10:51 pm

An Attack on Freedom

The brutal massacre of at least sixty-four individuals in Ampatuan, Maguindanao brings to the fore the vastly ignored problem of endemic political violence in Philippine elections. It has brought to light, once more, the grave danger of a culture of warlordism in the context of weak state presence – a culture that relies on impunity and uses fear as its main currency. The loss of sixty-four lives in Maguindanao opens our eyes to the reality of the state of the Philippine nation today – a reality that begs us to peer closer into the delicate socio-political structures that make up our country.

The ASSEMBLY calls for solidarity in view of the great tragedy that beset us on the twenty third of November THE ASSEMBLY calls for solidarity in grief for the departed but moreover in their call for justice. Not only for the sixty-four who just recently lost their lives, but for all those whose lives were wasted in the name of power and privilege.

It is but only fitting that a citizenry demand nothing less from its government than the maintenance of peace and the pursuit of communal good. It is nothing less than just that the Filipino nation demands that, in this pursuit of peace and freedom, those who trespassed the lines that delineate our basic human morals should be held accountable – it is only proper that those who are responsible for the Ampatuan Massacre be brought to face the consequences of their base act of violating human life and dignity at an unimaginable scale. It is only proper that the Filipino community begins this struggle for justice from hereon – a struggle to recognize the human reality of our nation’s politics; whether it be the reality of its misinterpretation, abuse, or the lack thereof.

Read the rest of this entry »

Siklo ng Karahasan

In Elections, History, Philippine Issues, Politics on November 28, 2009 at 6:19 pm

Pagmumuni-muni sa malamig-lamig na pagngangalit ng taumbayang Pilipino sa pamamaslang sa 57 tao sa Maguindanao sa ilalim ng mga Ampatuan
ni Hansley A. Juliano


Para sa isang tunay na pangkating subaltern, na ang pagkakakilanlan ay ang kanilang ka-Ibahan, walang di-makakatawang suhetong subaltern na makikilala’t makakapagsalita para sa kanyang sarili; ang solusyon ng intelektwal ay di ang magpigil sa pagkatawan. May suliranin pagka’t ang layon ng suheto ay di matagpuan upang maganyak ang kakatawang intelektwal.

– Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak?

Hindi na ako magtataka kung marami sa nakatanggap ng mga balita ukol sa mga pamamaslang sa 57 na mga tao, kabilang ang mga 13 mamamahayag sa Maguindanao ay batiin ng tila pagkasanay o kawalang-pakialam ang balitang ito. Kung magpapahayag ng pagkagitla, pagkabagabag, o pagkagalit sa usaping ito ay puwedeng-puwede nating ikahon sa tatlong uri ng tugon:

Shit.

Oh god, so sad. There’s just too many evils in the world. I cry… (LOL)

Fuck these Muslim pigs! They deserve to die! Go President Arroyo!

Itong mga kaisipang ito ang siyang nagpapanatili, nagpapatibay, at siyang nagpapalaganap sa mga ganitong pamamaslang. Itong hegemonya ng kamangmangan, kawalang-kaalaman at kawalang-pakialam, kung tutuusin, ang siyang pinakamabuti’t matatag na tanggulan ng mga ganitong mapangwasak at mapanupil na sistematikong karahasan hindi lamang sa Maguindanao, kundi pati na sa buong kapuluan kung tutuusin. Napakaraming mga pagkakataon nang tayo ay nakarinig ng mga usapin ukol sa mga patayan, sa mga kawalang-katarungan, sa pagtatanggol ng kulungang estado sa kanyang mga galamay na naghahari-harian sa ating lupain, at sa mga pagnanasa nating ipatimbuwal ang mga sistema’t kulturang ito na pumapatay sa ating mga walang-malay at makatarungang mga kapatid.

Read the rest of this entry »