Ateneo PolSci Bloggers

Archive for November, 2010|Monthly archive page

NASA PAG-ALALA ANG PAGLAYA: Panawagan sa Pag-alala ng Masaker sa Maguindanao

In History, Philippine Issues, Politics, Youth on November 23, 2010 at 4:58 pm

(mula sa mga kaibigan sa Matanglawin, ang opisyal na pahayagang pangmag-aaral ng Pamantasang Ateneo de Manila)

“…We have yet to achieve the cultural integration of the meaning of the Holocaust, which is essential if the slogan “Never Again!” is to become a living reality. We must ask ourselves why we have failed. Is it because we are unwilling to face the meaning of the event? Are we so repelled by its sheer horror that we are unintentionally repressing the investigation of what it means in terms of the future of our civilization? Is it because we start with the a priori assumption that events of this sort are unintelligible? Have we so “mystified” the event itself that it seems somehow disconnected from our own age, something that happened on another planet entirely? It seems clear to me that the crisis we face with regard to knowing and understanding the Holocaust is partly, if not largely, one of our own making.”

– Alan Rosenberg, “The Crisis in Knowing and Understanding the Holocaust,” mula sa ECHOES FROM THE HOLOCAUST

Nobyembre 23, 2010. Mag-iisang taon na mula nang naganap ang isa sa mga pinakanakakarimarim na krimen sa ating kontemporanyong kasaysayan. Sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao ay pinaslang nang walang-awa ang 57 katao ng mga elementong kakabit ng nanunugkulang angkan ng mga Ampatuan sa probinsyang ito. Pangunahin sa mga pinaslang, katulad ng nasabi na sa lahat ng pag-alala, ang maybahay ng pinuno ng kaalit nilang angkan ng  mga Mangudadatu, mga kapatid niya, mga mamamahayag, mannanggol, kasambahay at mga inosenteng motorista. Nagimbal ang buong sambayanan, lumuha, nagngalit atlalong nawalan ng tiwala sa mga sistemang pampamahalaang pinangunguluhan ng teknokratiko-awtoritaryang pangulong Gloria Macapagal-Arroyo (na sa kasalukuya’yhindi pa rin napapanagot sa kanyang mga kasalanan sa bayan). Magpasahanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang kaso ng paglilitis sa mga pangunahing pinaghihinalaang maysala sa karumal-dumal na krimen na si Andal Ampatuan Jr., dating punongbayan ng Datu Unsay (na nakapiit pa rin at nakatatanggap ng di-kawasang mabuting pagtrato kung ihahambing sa karaniwang preso). Read the rest of this entry »

RE-VOLITION FOR REVOLUTION

In History, Philippine Issues, Political Economy, Political Theory, Politics, Youth on November 18, 2010 at 1:41 am

An Analysis of Philippine Socio-Political Realities and Opportunities Towards Mobilization for Radicalization of Democracy

Hansley A. Juliano

(Note: Originally a final requirement for the course “PoS 160: Current Issues and Problems in Philippine Government and Politics” under Ms. Joy G. Aceron, this is an expanded form of the writeup with initial ideas for tactics on mobilization and the social considerations attached therein. The themes will be revisited once further research has been conducted.)

Among the literature that has attempted to analyze and understand the development of the Philippine nation, its society and its component people, it is supposedly only Jose Maria Sison who was able to present a comprehensive framework for political change in the country via his seminal Philippine Society and Revolution (published under the pseudonym of” Amado Guerrero” in 1970). Characterizing the Philippine socio-political landscape as “a semi-colonial and semi-feudal society” via its collective colonial heritage of Spanish frontier-building among the vast East Indies and the United States’ avowed deceptive program of “Benevolent Assimilation,” the publication therefore pronounces that political change can only come through a “a national-democratic revolution, a revolution seeking the liberation of the Filipino people from foreign and feudal oppression and exploitation.” (Guerrero 1970, 77). Read the rest of this entry »

Sapere aude!

In Uncategorized on November 18, 2010 at 1:34 am

Good day loyal readers!

The Spaces of Resistance, long in indefinite hiatus, is now back!

We will be attempting to post as consistently and as more frequently as possible in light of new developments in Philippine and Atenean politics. Rest assured we will not frustrate you once again. With more writers currently joining our ranks, we promise you a more active and more enlightening experience.